Mây thẻ: dâng hoa kính đức mẹ 2020

Các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Hà Nội dâng hoa lên Đức Mẹ

Dâng hoa kính Đức Mẹ 2020

Các Nữ tu dâng hoa lên Mẹ Maria tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội https://www.youtube.com/watch?v=usPDbc9g7os
Thánh lễ cầu nguyện cho ơn gọi và dâng hoa khai mạc tháng hoa

Thánh lễ cầu nguyện cho ơn gọi và dâng hoa khai mạc tháng hoa...

Chúa Nhật IV Phục Sinh, ngày 03/5/2020, vào lúc 18h00, Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên đã chủ tế Thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi tu trì. Trước...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày