Mây thẻ: Đấng đáng kính mới của Giáo hội

Bốn Đấng đáng kính mới của Giáo hội

Bốn Đấng đáng kính mới của Giáo hội

Sáng ngày 05/07, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp Đức Hồng Y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ phong thánh và ĐTC đã cho phép công bố các sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày