Mây thẻ: Dâng Chúa Giêsu trong đền Thánh 2021

lời chúa

Lời Chúa ngày 2-2-2021

Ánh sáng và Vinh quang (02.02.2021 – Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh) Lời Chúa: Lc 2, 22-40 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày