Mây thẻ: Ðaminh Vũ Ðình Tước (1775 – 1839)

Ðaminh Vũ Ðình Tước

Ðaminh Vũ Ðình Tước (1775 – 1839)

Ða-Minh Vũ Ðình Tước, Sinh năm 1775 tại Trung Lao, Bùi Chu, Linh mục dòng Ða Minh, bị tra tấn đến chết ngày 2/04/1839 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Minh Mạng, được phong...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày