Trang nhà mây thẻ Ðaminh Nguyễn Văn Xuyên (1786 – 1839)

Mây thẻ: Ðaminh Nguyễn Văn Xuyên (1786 – 1839)

Ðaminh Nguyễn Văn Xuyên (1786 – 1839)

Ða-Minh Nguyễn Văn Xuyên (Ðoàn), Sinh năm 1786 tại Hưng Lập, Nam Ðịnh, Linh mục dòng Ða Minh. , bị xử trảm ngày 26/11/1839 tại Bẩy Mẫu dưới đời vua Minh Mạng, được phong...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày