Mây thẻ: Ðaminh Henares Minh (1765-1838)

Ðaminh Henares Minh (1765-1838)

Ðaminh Henares Minh; Giám mục phụ tá Ða Minh; sinh 1765 tại Baena, Cordova, Tây Ban Nha; chết 25 tháng 6, 1838, tại Nam Ðịnh. Ngài được phong làm giám mục phụ tá năm...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày