Mây thẻ: Đaminh Đỗ Thanh Phước

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC tại DÒNG THÁNH THỂ 2018

Dòng Thánh Thể: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục 2018

Vào ngày 1 tháng 10 năm 2018, Dòng Thánh Thể có thêm 7 tân linh mục sau Thánh Lễ phong chức tại thánh đường giáo xứ Khiết Tâm. 7 tiến chức sẽ lãnh chức linh...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa Chúa Nhật ngày 19-9-2021

Phục vụ mọi người (19.9.2021 – Chúa Nhật Tuần 25 Thường niên B) Lời Chúa: Mc 9, 30-37 Hôm ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ...