Mây thẻ: Ðaminh Ðinh Ðạt (1803 – 1838)

Ðaminh Ðinh Ðạt (1803 – 1838)

Ðaminh Ðinh Ðạt là một binh sĩ; Ngài sinh năm 1803 tại Phú Nhai, Nam Ðịnh; chết ngày 18/7/1838, tại Nam Ðịnh. Khi người ta khám phá rằng ngài là một người tân tòng,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày