Mây thẻ: Đaminh Bùi Văn Úy (1812-1839)

Đaminh Bùi Văn Úy (1812-1839)

Ðaminh Bùi Văn Úy, Dòng Ba Ða Minh, thầy giảng; sinh năm1813 tại Tiên Mon, Thái Bình; chết 19 tháng 12, 1839, Cổ Mễ dưới đời vua Minh Mạng. Ngài bị bắt vì có...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày