Mây thẻ: Đại lễ VESAK 2019

Đại lễ VESAK 2019

Sứ điệp gửi các Phật tử nhân Đại lễ VESAK 2019

HỘI ĐỒNG TOÀ THÁNH VỀ ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN SỨ ĐIỆP GỬI CÁC PHẬT TỬ NHÂN ĐẠI LỄ VESAK 2019 – PL.2563 Kitô hữu và Phật tử: Thăng tiến phẩm giá và quyền bình đẳng của phụ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày