Mây thẻ: Đại lễ Thánh Phêrô và Phaolô 2021

lời chúa

Lời Chúa ngày 29-6-2021 – Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồ

Anh là tảng đá (29.6.2021 – Thứ Ba, Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồ) Lời Chúa: Mt 16, 13-19 Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Trực tiếp Thánh Lễ hàng ngàyvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 23-9-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 23-9-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Năm Tuần 25 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp...