Mây thẻ: ĐẠI LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Thánh lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Quan Thầy Đệ Nhất Giáo phận Bùi Chu 9/12/2019video

Bài giảng Đại Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Quan Thầy Đệ...

Bài giảng của Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu trong Thánh lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Quan Thầy Đệ Nhất Giáo phận Bùi Chu 9/12/2019 Tại Vương Cung Thánh Đường Phú...
ĐẠI LỄ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 2019 Tại Vương Cung Thánh Đường Phú Nhaivideo

Trực tiếp: ĐẠI LỄ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 2019

Trực tiếp: ĐẠI LỄ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 2019 Tại Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai
lời chúa

Lời Chúa ngày 9/12/2019 – Thứ Hai, Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội

Đấng đầy ân sủng (09.12.2019 – Thứ Hai – Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội) Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một...
video

ĐẠI LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI – GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 02/12/2017

ĐẠI LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 02/12/2017 https://www.youtube.com/watch?v=fttYPsl2UBQ

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày