Mây thẻ: Đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên Trời tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội 2018

Đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên Trời tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

Đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên Trời tại nhà thờ Chính Tòa Hà...

Đúng 10h00 sáng thứ Tư, ngày 15/8/2018, tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội, Đức cha Phụ tá Lô-ren-sô Chu Văn Minh đã chủ tế Thánh lễ mừng đại lễ Đức Mẹ linh hồn...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày