Mây thẻ: Đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 2020

lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời 2020video

Thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời 2020 – Đức TGM Giuse Vũ...

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự Thánh lễ đại triều mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời vào lúc 10h00, ngày 15-8-2020 tại nhà thờ chính tòa Hà Nội.
Đức Mẹ hồn xác lên trờivideo

Trực tiếp: Lễ Đức Mẹ Hồn xác lên Trời vào lúc 4h45

Trực tiếp Thánh Lễ: Đức Mẹ Hồn xác lên Trời. Thánh lễ trực tiếp Thứ Bảy ngày 15-8-2020 - Lễ Đức Mẹ lên trời vào lúc 4h45 Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Maria...
Đức Mẹ hồn xác lên trờivideo

Trực tiếp lễ vọng Đức Mẹ hồn xác lên trời 2020

Trực tuyến: Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Trực tiếp Thánh lễ thứ Sáu ngày 13-8-2020. Thánh lễ trực tuyến Thứ Sáu Tuần 19 Thường Niên vào lúc 17h15, ngày 14 tháng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày