Mây thẻ: Đại Hội TNTT tại La Vang 2018

Thánh Lễ bế mạc Đại Hội TNTT tại La Vang 2018

Thánh Lễ bế mạc Đại Hội TNTT tại La Vang 2018

THÁNH LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI TNTT : THIÊN CHÚA HẠ MÌNH NHẬN CON NGƯỜI LÀ ĐỐI TÁC, LÀ BÌNH ĐẲNG           “Thiên Chúa chủ động đối thoại với con người, nhận con người là đối...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày