Mây thẻ: Đa Minh Phú Cường chết vì virus

Lời cuối cho các sơ qua đời vì Virus Corona

LỜI CUỐI CHO CÁC SƠ ĐÃ ĐI XA... Có lẽ trong Giáo sử Việt Nam, chưa có khi nào xẩy ra số lượng các sơ lây nhiễm và tử vong vì đại dịch nhiều như...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày