Mây thẻ: Cv 22: 3-16

lời chúa

Lời Chúa ngày 25-1-2021 – Thứ Hai – Thánh Phaolô tông đồ trở lại

Con phải làm gì? (25.01.2021 – Thứ Hai - Thánh Phaolô tông đồ trở lại) Lời Chúa: Cv 22, 3-16 Thưa anh em, tôi là người Do Thái, sinh ở Tácxô miền Kilikia, nhưng tôi đã...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25/1/2020 – Mồng Một Tết Canh Tý

Con phải làm gì? (25.01.2020 – Thứ Bảy - MỒNG MỘT TẾT - Thánh Phaolô Tông đồ, trở lại) Lời Chúa: Cv 22, 3-16 Thưa anh em, tôi là người Do Thái, sinh ở Tácxô miền...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Trực tiếp Thánh Lễ hàng ngàyvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 23-9-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 23-9-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Năm Tuần 25 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp...