Trang nhà mây thẻ Cv 22: 3-16

Mây thẻ: Cv 22: 3-16

lời chúa

Lời Chúa ngày 25-1-2021 – Thứ Hai – Thánh Phaolô tông đồ trở lại

Con phải làm gì? (25.01.2021 – Thứ Hai - Thánh Phaolô tông đồ trở lại) Lời Chúa: Cv 22, 3-16 Thưa anh em, tôi là người Do Thái, sinh ở Tácxô miền Kilikia, nhưng tôi đã...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25/1/2020 – Mồng Một Tết Canh Tý

Con phải làm gì? (25.01.2020 – Thứ Bảy - MỒNG MỘT TẾT - Thánh Phaolô Tông đồ, trở lại) Lời Chúa: Cv 22, 3-16 Thưa anh em, tôi là người Do Thái, sinh ở Tácxô miền...

Tin/ bài mới đăng

lời chúa

Lời Chúa ngày 8-5-2021 – Thứ Bảy Tuần 5 Phục Sinh

Thế gian ghét anh em (08.5.2021 – Thứ Bảy Tuần 5 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 15, 18-21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Sứ điệp Video Đức Thánh Cha gửi Venezuela

Sứ điệp Video Đức Thánh Cha gửi Venezuela

SỨ ĐIỆP VIDEO ĐỨC THÁNH CHA GỬI VENEZUELA Đức Thánh Cha Phanxicô đề cao tấm gương xả thân phục vụ của Chân phước bác sĩ...