Mây thẻ: coong giáo 24h

Thông Báo Về Việc Rao Tên Các Thầy Sắp Lãnh Chức Linh Mục

Thông Báo Về Việc Rao Tên Các Thầy Sắp Lãnh Chức Linh Mục

Để Bề trên giáo phận có thể tiếp nhận ý kiến tham vấn về tư cách các Thầy Phó tế sẽ được phong chức Linh mục, xin mọi thành phần Dân Chúa với lương...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày