Mây thẻ: Công tác chuẩn bị Đại Hội Giới Trẻ Miền Bắc 2018

Công tác chuẩn bị Đại hội Giới trẻ Miền Bắc 2018

Công tác chuẩn bị Đại hội Giới trẻ Miền Bắc 2018 tại giáo phận...

Thời gian tiến tới Đại hội Giới trẻ giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ XVI tại Hải Phòng đang rút ngắn lại. Đó cũng là lúc bầu khí sôi động của ngày hội lớn...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày