Mây thẻ: Công Giáo Trung HoaGiáo Hội hoàn vũ

Sứ điệp ĐTC gửi Công Giáo Trung Hoa và Giáo Hội hoàn vũ

Sứ điệp ĐTC gửi Công Giáo Trung Hoa và Giáo Hội hoàn vũ

ĐTC giải thích tại sao ngài giải vạ cho 8 GM bất hợp pháp tại Trung Quốc và kêu gọi các tín hữu tín thác nơi sự Quan Phòng của Chúa, đồng thời hy...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa thứ Ba ngày 21-9-2021

Đứng dậy đi theo (21.9.2021 – Thứ Ba - Lễ Kính Thánh Matthêô, Tông đồ) Lời Chúa: Mt 9, 9-13 Khi ấy, Ðức Giêsu đi ngang...