Mây thẻ: công giáo Rumani

thánh lễ đầu tiên tại Rumani

ĐTC cử hành thánh lễ đầu tiên tại Rumani

Trong bài giảng Thánh lễ đầu tiên cử hành tại Rumani, ĐTC mời gọi các tín hữu suy tư về ba yếu tố giá trị qua việc chiêm ngắm người môn đệ đầu tiên:...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa Chúa Nhật ngày 19-9-2021

Phục vụ mọi người (19.9.2021 – Chúa Nhật Tuần 25 Thường niên B) Lời Chúa: Mc 9, 30-37 Hôm ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ...