Mây thẻ: Công Giáo Media

Trực tiếp Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2020video

Trực tiếp Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2020

Trực tiếp Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2020. Truyền hình trực tuyến sự kiện Tuần Thánh 2020, trực tiếp Thánh Lễ ngày 11-4-2020. (Cập nhật tất cả Thánh Lễ của các Giáo Phận Tại...
Trực tiếp lễ vọng canh thức phục sinh tại TGP Sài Gònvideo

Trực tiếp lễ vọng canh thức phục sinh tại TGP Sài Gòn

Thánh Lễ trực tiếp - 20g00 CANH THỨC PHỤC SINH; 20g30 THÁNH LỄ do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự vào lúc 20g00 thứ Bảy, ngày 11 tháng 04 năm 2020
Nhà Thờ Chính Tòa quy Nhơnvideo

Trực tiếp Vọng Phục Sinh tại Quy Nhơn

Trực tiếp Vọng Phục Sinh tại Quy Nhơn, Trực tiếp Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2020. Truyền hình trực tuyến sự kiện Tuần Thánh 2020, trực tiếp Thánh Lễ ngày 11-4-2020. (Cập nhật tất...
Nhà thờ chính tòa Xã Đoàivideo

Trực tiếp Vọng Phục Sinh tại Vinh

Trực tiếp Vọng Phục Sinh tại Vinh, Trực tiếp Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2020. Truyền hình trực tuyến sự kiện Tuần Thánh 2020, trực tiếp Thánh Lễ ngày 11-4-2020. (Cập nhật tất cả...
chính tòa cần thơvideo

Trực tiếp canh thức Phục Sinh tại Cần Thơ

Trực tiếp canh thức Phục Sinh tại Cần Thơ, Trực tiếp Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2020. Truyền hình trực tuyến sự kiện Tuần Thánh 2020, trực tiếp Thánh Lễ ngày 11-4-2020. (Cập nhật...
Nhà thờ chính tòa Bắc ninhvideo

Trực tiếp Vọng Phục Sinh tại Bắc Ninh

Trực tiếp Vọng Phục Sinh 2020 tại Bắc Ninh, Trực tiếp Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2020. Truyền hình trực tuyến sự kiện Tuần Thánh 2020, trực tiếp Thánh Lễ ngày 11-4-2020. (Cập nhật...
Nhà thờ chính tòa Đà Nẵngvideo

Trực tiếp Vọng Phục Sinh 2020 tại Đà Nẵng (19h, 11-4-2020)

Trực tiếp Vọng Phục Sinh 2020 tại Đà Nẵng, Trực tiếp Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2020. Truyền hình trực tuyến sự kiện Tuần Thánh 2020, trực tiếp Thánh Lễ ngày 11-4-2020. (Cập nhật...
Trực tiếp Vọng Phục Sinh tại Hà Nộivideo

Trực tiếp Vọng Phục Sinh tại Hà Nội

Trực tiếp Vọng Phục Sinh tại Hà Nội - canh thức Phuc Sinh 2020, Trực tiếp Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2020. Truyền hình trực tuyến sự kiện Tuần Thánh 2020, trực tiếp Thánh...
Ngày khai sinh Giáo phận Huếvideo

Trực tiếp Vọng Phục Sinh Tại TGP Huế

Trực tiếp Vọng Phục Sinh tại TGp huế - canh thức Phuc Sinh 2020, Trực tiếp Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2020. Truyền hình trực tuyến sự kiện Tuần Thánh 2020, trực tiếp Thánh...
video

Trực tiếp giáo phận xuân lộc canh thức Phục Sinh 2020

Trực tiếp giáo phận xuân lộc canh thức Phuc Sinh 2020, Trực tiếp Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2020. Truyền hình trực tuyến sự kiện Tuần Thánh 2020, trực tiếp Thánh Lễ ngày 11-4-2020....
Giáo phận Thái Bình canh thức Phục Sinhvideo

Trực tiếp canh thức Phục Sinh tại Giáo phận Thái Bình (19h30, 11-4-2020)

Trực tiếp canh thức Phục Sinh tại Giáo phận Thái Bình (19h30, 11-4-2020), Truyền hình trực tuyến sự kiện Tuần Thánh 2020, trực tiếp Thánh Lễ ngày 11-4-2020. (Cập nhật tất cả Thánh Lễ...
video

Trực tiếp: Giáo phận Bùi Chu canh thức Phục Sinh – 20h, 11-4-2020

Trực tiếp Giáo phận Bùi Chu canh thức Phục Sinh 2020

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày