Mây thẻ: Công giáo Hnaf Quốc

Người Công giáo Hàn Quốc tăng gần 50% trong 20 năm

Người Công giáo Hàn Quốc tăng gần 50% trong 20 năm

Số người Công giáo ở Hàn Quốc đã tăng gần 50% trong hai thập kỷ qua, mặc dù tốc độ tăng trưởng này đã chậm lại trong những năm gần đây. Theo báo cáo mới...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày