Mây thẻ: Có một vị đang ở giữa các ông

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 2-1-2019

Có một vị đang ở giữa các ông (2.1.2019 – Thứ Tư ) Lời Chúa: Ga 1, 19-28 Đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do Thái từ Giêrusalem cử một số tư tế...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày