Trang nhà mây thẻ Có một vị đang ở giữa các ông

Mây thẻ: Có một vị đang ở giữa các ông

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 2-1-2019

Có một vị đang ở giữa các ông (2.1.2019 – Thứ Tư ) Lời Chúa: Ga 1, 19-28 Đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do Thái từ Giêrusalem cử một số tư tế...

Tin/ bài mới đăng

lời chúa

Lời Chúa ngày 28-1-2021 – Thứ Năm Tuần 3 TN

Đặt trên đế (28.01.2021 – Thứ Năm Tuần 3 TN) Lời Chúa: Mc 4, 21-25 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Chẳng lẽ...

Top Video

Xem nhiều trong ngày