Mây thẻ: Chương trình lễ tang của Đức Cố TGM Phaolô

Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc,

Chương trình lễ tang của Đức Cố TGM Phaolô và Bổ nhiệm Giám quản...

Thông báo việc tổ chức lễ tang của Đức Cố TGM Phaolô và Bổ nhiệm Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn I. Thông báo việc tổ chức lễ tang của Đức Cố...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày