Mây thẻ: Chương trình Lễ Nhận Tòa của Đức tân TGM Giuse

Đức tân Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

Thông Báo – Lễ Nhận Tòa của Đức tân Tổng Giám mục Giuse Vũ...

Chương trình Lễ Nhận Tòa của Đức tân Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục thứ sáu của Tổng Giáo phận Hà Nội TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI 40 phố Nhà Chung...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày