Mây thẻ: Chương trình hành hương thường niên La Vang 2018

Chương trình hành hương thường niên La Vang 2018

Chương trình hành hương thường niên La Vang 2018

✔️ THỨ 3 NGÀY 14/08/2018 - 14h00: Lần hạt suy tôn Lòng Chúa Thương Xót (tại Linh Đài) - 16h30: Dâng hoa tôn vinh Mẹ La Vang (tại Linh Đài) - 17h00: Thánh Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày