Mây thẻ: Chủng viện thánh Augustine Toronto

Tiểu sử Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu

Tiểu sử Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu

Đức Cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu sinh ngày 8-5-1966 tại Sài Gòn. Thân sinh là ông bà cố Vincent Nguyễn Thế Tấn và Maria Đặng Thị Phượng, nguyên quán giáo xứ Giáp Nam- giáo...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Trực tiếp Thánh Lễ hàng ngàyvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 27-1-2022

Trực tiếp Thánh lễ ngày 27-1-2022 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Năm Tuần 3 TN Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông...