Mây thẻ: Chuẩn bị sẵn sàng

lời chúa

Lời Chúa ngày 19/12/2019 – Thứ Năm Tuần 3 Mùa Vọng

Chuẩn bị sẵn sàng (19.12.2019 – Thứ Năm Tuần 3 MV) Lời Chúa: Lc 1, 5-25 Thời vua Hêrôđê cai trị miền Giuđê, có một vị tư tế thuộc nhóm Avia, tên là Dacaria; vợ ông...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 19/12/2018

Chuẩn bị sẵn sàng (19.12.2018 – Thứ Tư Tuần 3 Mùa Vọng) Lời Chúa: Lc 1, 5-25 Thời vua Hêrôđê cai trị miền Giuđê, có một vị tư tế thuộc nhóm Avia, tên là Dacaria; vợ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày