Mây thẻ: Chúa về Trời con đi pdf

Chúa về trời con đi pdf

Hỡi người Galile sao còn mải mê đăm đăm nhìn trời Chúa đã về. Mai này Người lại đến trên đám maaytrong thánh oai như hôm nay Người đã về trời Chua Ve troi con...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày