Mây thẻ: Chúa từ cõi chết sống lại

Chúa từ cõi chết sống lại – Ngọc Linh

ĐK. Chúa đã từ cõi chết sống lại như lời Người đã phán hứa, như lời Người đã phán hứa (đã phán hứa). Chúa đã từ cõi chết sống lại Người mặc thiên uy thống...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày