Mây thẻ: Chúa Nhật Tuần 3 Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 5/5/2019

Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho môn đệ (5.5.2019 – Chúa Nhật Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 21,1-19 Khi ấy, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày