Mây thẻ: Chúa Nhật Tuần 29 TN

lời chúa

Lời Chúa ngày 20/10/2019 – Chúa Nhật Tuần 29 TN, Khánh Nhật Truyền Giáo

LỜI CHÚA HẰNG NGÀY Suy niệm loan báo Tin Mừng (20.10.2019 – Chúa Nhật Tuần 29 TN, Khánh Nhật Truyền Giáo) (Trích 31 bài giảng của uỷ ban loan báo Tin Mừng trong tháng truyền giáo...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày