Mây thẻ: Chúa Nhật Tuần 26

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 30/9/2018

Gây cớ vấp phạm (30.9.2018 – Chúa Nhật Tuần 26 TN B) Lời Chúa: Mc 9, 38-43.45.47-48 Hôm ấy, ông Gioan nói với Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày