Mây thẻ: Chúa Nhật Tuần 24 TN

Lời Chúa ngày 16/9/2018

Anh em bảo Thầy là ai? (16.9.2018 – Chúa Nhật Tuần 24 TN B) Lời Chúa: Mc 8, 27-35 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xêdarê...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày