Mây thẻ: Chúa Nhật Tuần 22 Thường Niên

lời chúa

Lời Chúa ngày 29-8-2021 – Chúa Nhật Tuần 22 Thường Niên

Từ trái tim con người (29-8-2021 – Chúa Nhật Tuần 22 Thường Niên B) Lời Chúa: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23 Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 2/9/2018

Từ trái tim con người (02-9-2018 – Chúa Nhật Tuần 22 Thường Niên B) Lời Chúa: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23 Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày