Mây thẻ: Chúa Nhật Tuần 12 Thường niên

lời chúa

Lời Chúa ngày 20-6-2021 – Chúa Nhật Tuần 12 Thường niên

Sao chưa có lòng tin? (20.6.2021 – Chúa Nhật Tuần 12 Thường niên B) Lời Chúa: Mc 4, 35-41 Chiều hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!”...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày