Mây thẻ: Chúa Nhật Truyền Giáo 2021

lời chúa

Lời Chúa ngày 24-10-2021 – Chúa Nhật Truyền Giáo

Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy. (24.10.2021 CN 30 TN năm B - Chúa Nhật Truyền Giáo) Tin Mừng: Mc 10, 46-52 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày