Mây thẻ: Chúa nhật trong tuần Bát nhật Giáng sinh

lời chúa

NGÀY CÀNG LỚN LÊN (31.12.2017 – Chúa nhật trong tuần Bát nhật Giáng sinh...

Lời Chúa: Lc 2, 22-40 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày