Mây thẻ: Chúa Nhật kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Gốc Tích Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsuvideo

Thánh Lễ Chúa Nhật kính Thánh Tâm Chúa Giêsu 21-6-2020

Chúa Nhật Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu được phát trực tiếp vào lúc 19:30 Chúa Nhật ngày 21 tháng 6 năm 2020. https://www.youtube.com/watch?v=VBeQ7zaLUjY Bài Ðọc I: Ðnl 7, 6-11 "Chúa đã yêu thương và tuyển chọn các...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày