Trang nhà mây thẻ Chúa Nhật kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Mây thẻ: Chúa Nhật kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Gốc Tích Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsuvideo

Thánh Lễ Chúa Nhật kính Thánh Tâm Chúa Giêsu 21-6-2020

Chúa Nhật Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu được phát trực tiếp vào lúc 19:30 Chúa Nhật ngày 21 tháng 6 năm 2020. https://www.youtube.com/watch?v=VBeQ7zaLUjY Bài Ðọc I: Ðnl 7, 6-11 "Chúa đã yêu thương và tuyển chọn các...

Tin/ bài mới đăng

Đức Thánh Cha bị đau thần kinh tọa

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự...

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự các nghi lễ Đức Thánh Cha Phanxicô đã buộc phải hủy ba sự kiện...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 24-1-2021 – Chúa Nhật 3 TN

Trở thành ngư phủ lưới người (24.01.2021 – Chúa Nhật 3 TN, năm B) Lời Chúa: Mc 1, 14-20 Sau khi ông Gioan bị nộp, Ðức...