Mây thẻ: Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

lời chúa

Lời Chúa ngày 25-4-2021 – Chúa Nhật 4 PS

Hy sinh mạng sống vì chiên (25.4.2021 – Chúa Nhật 4 PS - Chúa Chiên Lành) Lời Chúa: Ga 10, 1-10 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các...
Đức Cha Mátthêu Nguyễn Văn Khôi

Thư Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi gửi nhân ngày Chúa chiên lành

THƯ ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN GỬI MỌI THÀNH PHẦN DÂN CHÚA GIÁO PHẬN QUI NHƠN NHÂN NGÀY CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU LINH MỤC VÀ TU SĨ (Chúa nhật Chúa Chiên Lành, 03.05.2020) Anh chị em thân...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3-5-2020 – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

Được sống dồi dào (03.5.2020 – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành) Lời Chúa: Ga 10, 1-10 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày