Mây thẻ: Chúa Nhật 6 Phục Sinh pdf

Đức Kitô sống lại hiển vinh – Kim Long

Đức Kitô đã sống lại hiển vinh, và muôn đời ở cùng ta, chúng ta nay thuộc về Người. Hãy vui mừng tin tưởng lên. Alleluia Duc Kito Song Lai Hien Vinh - Kim Long

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày