Mây thẻ: Chúa Nhật 5 tn

lời chúa

Lời Chúa ngày 7-2-2021 – Chúa Nhật 5 Thường niên

Chiều và Sáng (07.02.2021 – Chúa Nhật 5 Thường niên, năm B) Lời Chúa: Mc 1, 29-39 Hôm ấy vừa ra khỏi hội đường Caphácnaum, Ðức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Anrê. Có...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày