Mây thẻ: Chúa Nhật 4 Thường niên

lời chúavideo

Lời Chúa ngày 31-1-2021 – Chúa Nhật 4 Thường niên

Hãy xuất khỏi người này (31.01.2021 – Chúa Nhật 4 Thường niên, Năm B) Lời Chúa: Mc 1, 21-28 Một hôm, Ðức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphácnaum. Ngay ngày sabát, Người vào...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày