Mây thẻ: Chúa nhật 4 Mùa Chay

lời chúa

Lời Chúa ngày 14-3-2021 – Chúa Nhật 4 Mùa Chay

Chuộng tối hơn sáng (14.3.2021 – Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm B) Lời Chúa: Ga 3, 14-21 Khi ấy, Ðức Giêsu nói cùng ông Nicôđêmô rằng: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 31/3/2019

Thầy là ánh sáng thế gian (31.3.2019 – Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm C) Lời Chúa: Ga 9, 1-41 Khi ấy Ðức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Các môn đệ...
Con nay trở về

Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật IV Mùa Chay

 https://www.youtube.com/watch?v=hxTDnJwOALc

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày