Mây thẻ: Chúa Nhật 33 TN

lời chúa

Lời Chúa ngày 17/11/2019 – Chúa Nhật 33 TN

Anh em làm chứng cho Thầy (17.11.2019 – Chúa Nhật 33 TN. Kính trọng thể các thánh Tử đạo Việt Nam) Lời Chúa: Lc 21, 5-19 Nhân có mấy người nói về Ðền Thờ được trang...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày