Mây thẻ: Chúa Nhật 33 pdf

Hạt Lúa Mì – Hùng Lân

Hạt lúa mì rơi xuống đất không chết đi thì sẽ trơ trọi một mình. Hạt lúa mì gieo xuống đất mà chết đi thì sẽ sinh ra bông hạt muôn nghìn... Hat Lua Mi...

Bài ca ngàn trùng – Kim Long

Bai Ca Ngan Trung - Kim Long
lời chúa

Lời Chúa ngày 11-11-2020 – Thứ Tư Tuần 32 Thường niên

Sấp mình tạ ơn (11.11.2020 – Thứ Tư Tuần 32 Thường niên) Lời Chúa: Lc 17, 11-19 Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê. Lúc Người vào...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày