Mây thẻ: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng

lời chúa

Lời Chúa ngày 12-12-2021 | Chúa Nhật 3 Mùa Vọng

Sám hối (12.12.2021 – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, Năm C) Lời Chúa: Lc 3, 10-18 Dân chúng lũ lượt kéo đến xin ông Gioan làm phép rửa; họ hỏi ông rằng: “Chúng tôi phải làm...
lời chúa

Lời Chúa ngày 15/12/2019 – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng

Còn phải đợi ai? (15.12.2019 – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm A) Lời Chúa: Mt 11, 2-11 Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Ðức Kitô làm, liền sai môn đệ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày