Trang nhà mây thẻ Chúa Nhật 3 Mùa Vọng

Mây thẻ: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng

lời chúa

Lời Chúa ngày 15/12/2019 – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng

Còn phải đợi ai? (15.12.2019 – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm A) Lời Chúa: Mt 11, 2-11 Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Ðức Kitô làm, liền sai môn đệ...

Tin/ bài mới đăng

Cách dạy trẻ nhỏ những quy tắc lịch sự đầu tiên

Cách dạy trẻ nhỏ những quy tắc lịch sự đầu tiên

CÁCH DẠY TRẺ NHỎ NHỮNG QUY TẮC LỊCH SỰ ĐẦU TIÊN Biết nói “Chào buổi sáng, cảm ơn, tạm biệt” là một phần quan trọng...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Cáo phó: Nữ tu Anna Nguyễn Thị Hữu

Cáo phó: Nữ tu Anna Nguyễn Thị Hữu

Cáo phó: Nữ tu Anna Nguyễn Thị Hữu, Hội dòng MTG Thanh Hóa, đã an nghỉ trong Chúa