Mây thẻ: Chúa Nhật 3 Mùa Chay

lời chúa

Lời Chúa ngày 7-3-2021 – Chúa Nhật 3 Mùa Chay

Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây! (07.3.2021 – Chúa Nhật 3 MC, Năm B) Lời Chúa: Ga 2, 13-25 Thông công: Trực Tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 18h00 Ngày 7-3-2021 (Đức...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày