Mây thẻ: Chúa Nhật 18 Thường niên

lời chúa

Lời Chúa ngày 1-8-2021 – Chúa Nhật 18 thường Niên

Bánh thật từ trời (01-8-2021 – Chúa Nhật 18 Thường Niên năm B) Lời Chúa: Ga 6, 24-35 Khi dân chúng thấy Ðức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 5 tháng 8 năm 2018

Bánh đích thực (5-8-2018 – Chúa Nhật 18 Thường niên B) Lời Chúa: Ga 6, 24-35 Khi dân chúng thấy Ðức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày